01-06-2022 Medewerker personeels- en salarisadministratie

In verband met het vertrek van de huidige medewerkster psa van de personeel- en salarisadministratie met ingang van 1 september 2022 zoeken wij kandidaten voor de functie van:

Medewerker personeel- en salarisadministratie

Klik hier voor meer informatie

01-06-2022 
Werken bij Triade klik hier

Basisschool Reuzepas

Adresgegevens
Verdistraat 25
6164 CK Geleen
046-4747207

info@bsreuzepas.nl
www.bsreuzepas.nl

Directie
Directeur: mevrouw Lily Werner

Onderwijscoordinator
Dhr. M. Verhoeven
Mw. B. Maassen

Schooltijden
Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag: 08.45 - 12.15 uur en 13.15 - 15.15 uur
Woensdag: 08.45 - 12.45 uur
Groep 1: vrij op vrijdag
Groep 2 t/m 4: vrij op vrijdagmiddag

Opvang
Overblijven: De kinderen kunnen elke dag, onder toezicht, op onze school overblijven.
Buitenschoolse opvang: Stichting Spelenderwijs www.spelenderwijs.nl
Kinderdagverblijf: Stichting Spelenderwijs www.spelenderwijs.nl
Peuterspeelzaal: Robbedoes www.spelenderwijs.nl

Schoolinformatie / highlight

BS Reuzepas is een school in beweging, we doen er alles aan om de kinderen voor te bereiden op hun toekomst. We zorgen er voor dat ons onderwijs toekomstbestendig is, zodat de kinderen alle kennis en vaardigheden bezitten die deze moderne tijd van ze vraagt. Zo werken we op onze school met meer gepersonaliseerd onderwijs, zodat de kinderen zich op hun eigen niveau kunnen ontwikkelen. We gebruiken daar chromebooks voor, enerzijds omdat dit niet meer weg te denken is in deze moderne maatschappij en anderzijds, omdat dit kinderen de gelegenheid geeft om zelfstandig aan hun doelen te werken. Ook gaat het in het moderne onderwijs niet meer alleen om wat we weten, vaardigheden die passen in deze 21ste eeuw worden steeds belangrijker, zoals kritisch denken, ICT vaardigheden, samenwerken en communicatie om er maar een paar te noemen. Al deze vaardigheden zullen aandacht krijgen in dit moderne onderwijs. Wij zien ouders als partners in onderwijs en opvoeding. We doen er dan ook alles aan om ouders op een positieve manier te betrekken bij het onderwijs en nodigen u uit om met ons mee te denken. 

Voorzitter MR
Mevrouw M. Hermans

Voorzitter OR
Mevrouw D. Smeets

Kengetallen school
205 leerlingen in 10 groepen, 14 leerkrachten.