01-06-2022 Medewerker personeels- en salarisadministratie

In verband met het vertrek van de huidige medewerkster psa van de personeel- en salarisadministratie met ingang van 1 september 2022 zoeken wij kandidaten voor de functie van:

Medewerker personeel- en salarisadministratie

Klik hier voor meer informatie

01-06-2022 
Werken bij Triade klik hier

Basisschool De lemborgh

Adresgegevens
Salviusstraat 2
6141 LK Limbricht
046-4111176

info@bsdelemborgh.nl
www.bsdelemborgh.nl

Directie
Dhr. Rob Aspers (directeur)

Onderwijscoördinator

Schooltijden

Groep 3 t/m 8:
• maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 8.30 – 14.45u
• woensdag: 8.30-12.30 u

Groep 1 en 2:
• maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 8.30 – 14.45u
• woensdag: 8.30-12.30 u
• vrijdag: 8.30 - 12.00 u, vrijdagmiddag vrij.


Opvang
Overblijven: via Brood & Spelen, contact opnemen via school
Buitenschoolse opvang: Twinnie info@twinnie.nl
Kinderdagverblijf: nvt
Peuterspeelzaal: De Biebelebons (Partner in Welzijn)

Schoolinformatie / Highlight
'Onderwijs in beweging'
In de afgelopen jaren hebben wij schoolbreed gewerkt aan de verbetering van ons taalonderwijs. De taalinterventies hebben vorm gekregen binnen al onze groepen. Van de verteltafel en leeskastje in de groepen 1 t/m 3, tot en met het wereldkampioenschap lezen in de bovenbouw. Ook van het leescafé dat vanaf juni 2011 opgestart is, wordt structureel gebruik gemaakt.

Dit schooljaar zijn we aan de slag gegaan met het optimaliseren van het rekenonderwijs. Hiervoor hebben we een nieuwe rekenmethode aangeschaft en dragen we gezamenlijk zorg voor een goede en doeltreffende implementatie binnen al onze groepen. ICT speelt hierbij een belangrijke rol. Onze klassen zijn allen voorzien van een smartbord, mede om lessen aantrekkelijker te maken voor onze leerlingen. Dit jaar zetten we hierop schoolbreed in.

Voorzitter MR
Mw. R. van Meerendonck

Voorzitter OV
Mevrouw J. Claessen

Kengetallen school
278 leerlingen, 12 groepen, 18 leerkrachten