01-06-2022 Medewerker personeels- en salarisadministratie

In verband met het vertrek van de huidige medewerkster psa van de personeel- en salarisadministratie met ingang van 1 september 2022 zoeken wij kandidaten voor de functie van:

Medewerker personeel- en salarisadministratie

Klik hier voor meer informatie

01-06-2022 
Werken bij Triade klik hier

Basisschool De Kluis

Adresgegevens
Meeuwenlaan 4
6165 SW Geleen
046-4746031

info@bsdekluis.nl
www.bsdekluis.nl

Directie
Directeur: Mw. A. Florie

Onderwijscoördinator
Mevrouw L. Kuiper

Schooltijden

Met ingang van schooljaar 2021-2022 zal basisschool de Kluis nieuwe schooltijden hanteren:

Groepen 1 en 2:
Maandag 08.30 - 14.30
Dinsdag 08.30 - 14.30
Woensdag 08.30 - 12.30
Donderdag 08.30 - 14.30
Vrijdag Vrij

Groepen 3 t/m 8:
Maandag 08.30 - 14.30
Dinsdag 08.30 - 14.30
Woensdag 08.30 - 12.30
Donderdag 08.30 - 14.30
Vrijdag 08.30 - 14.30

We hanteren continurooster.
Dat betekent dat alle leerlingen verplicht overblijven.
Overblijven wordt door medewerkers van de school (leerkrachten en OOP) begeleid.

Opvang

Buitenschoolse opvang: MIK/PIW
Kinderdagverblijf: MIK/PIW
Peuterspeelzaal: m.i.v. 1-11-2021 MIK/PIW

Schoolinformatie / highlight
Basisschool De Kluis houdt van rust, regelmaat en discipline. Wij proberen onze leerlingen bewust te maken van regels die nodig zijn om in een gemeenschap respect te hebben en houden voor hun naasten: leerkrachten, medeleerlingen, ouders, familieleden, vrienden en vriendinnen. Wij stellen als prioriteit de grootte van de groepen 3 en 8 - indien het aantal leerkrachten dit toelaat - zo klein mogelijk te houden. Zo kunnen wij het leesproces in groep 3 en een adequate begeleiding van groep 8 leerlingen zo goed mogelijk gestalte geven. Zorg voor goed onderwijs voor ieder kind staat voorop. Daarnaast zijn ICT, techniek en creativiteit speerpunten van ons onderwijs.

Voorzitter MR
De heer B. Huijsmans

Voorzitter OV
De heer B. Scheijen

Kengetallen school
309 leerlingen in 12 groepen
18 leerkrachten, 2 vakleerkrachten, 2 onderwijsasstenten