17-04-2019 

Triade stichting voor katholiek primair onderwijs zoekt per juni 2019

een voorzitter en een lid voor de Raad van Toezicht

De advertentie, profielschetsen en aanvullende informatie treft u hieronder aan.

Advertentie

Profielschetsen RvT

Statuten stichting Triade

Reglement RvT

19-02-2019 Hoge eindcijfers bij Limburgse basisscholen

De eindtoets voor leerlingen van groep 8 op de basisschool wordt alleen in Zeeland beter gemaakt dan in Limburg. Volgens het scholenonderzoek van RTL Nieuws doen de 335 Limburgse basisscholen het met gemiddeld een 7,2 slechts een fractie slechter dan Zeeland, dat uitkwam met een 7,3. Limburg en Zeeland doen het volgens RTL goed omdat plattelandsscholen over het algemeen beter presteren dan scholen in grote steden.

 

"Beste school te vinden in Geleen"


zie hieronder de link naar het verslag van L1 nieuws. 

https://l1.nl/l1mburg-centraal-hoge-eindcijfers-bij-limburgse-basisscholen-147992/

Basisschool De Springplank

Adresgegevens
Van Galenstraat 32
6163 XW Geleen
046-4745202

info@bsdespringplank.nl
www.bsdespringplank.nl

Directie
Directeur: De heer G. Laven

Onderwijscoördinator
Mw. M. Nelissen

Schooltijden
Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag: 08.45 - 12.15 uur en 13.30 - 15.30 uur
Woensdag: 08.45 - 12.30 uur
Er is dagelijks inlooptijd voor leerlingen: vanaf 08.30 uur zijn de kinderen welkom in de groep onder begeleiding van leerkrachten.

Opvang
Overblijven: Op locatie geregeld.
Buitenschoolse opvang: Stichting Spelenderwijs www.spelenderwijs.nl
Kinderdagverblijf: Eigenwijs en Dribbel
Peuterspeelzaal: nvt

Schoolinformatie / highlight
Basisschool De Springplank werkt aan eigentijds onderwijs waarin maatwerk voor de enkeling voorop staat. Voorwaarde om tot presteren te komen vinden wij de relatie met het kind (vanuit relatie naar prestatie). Ten aanzien van de prestaties van het kind leggen we de lat hoog (eruit halen wat erin zit). Ouders nemen wij in ons handelen nadrukkelijk mee als partner in het proces. Kenmerken: V.V.E. faciliteiten, schakleklassen intern, goede zorgstructuur, professioneel team, eigentijds onderwijsconcept (denkwijze en handelwijze), taalcoördinator intern.

Voorzitter MR
Mevrouw S. van de Voort

Voorzitter OV
Mevrouw Y. Carasco Martin

Kengetallen
140 leerlingen in 6 groepen